bird "ハイビスカス"
Dir. : Yuichi Miyashi
D.O.P. : Shoji Uchida
2004
Tycoon Graphics "CHAMPAGNE DESIGN" 
Dir. : Yuichi Miyashi
D.O.P. : Shoji Uchida
2000
RICH magazine "Beautiful Bluesy Moment" 
Dir. : Yuichi Miyashi
D.O.P. : Shingo Wakagi
2011
Mika Nakashima "WILL" 
Dir. : Yuichi Miyashi
D.O.P. : Shoji Uchida
2002
Mika Nakashima "CRY NO MORE" 
Dir. : Yuichi Miyashi
D.O.P. : Katsuo Hanzawa
2006
Ayuse Kozue "KIMI NO YASASHISA" 
Dir. : Yuichi Miyashi
D.O.P. : Takeshi Hanzawa
2006

You may also like

Fashion Industry
GURUNAVI
URANAI TELEVISION / FESTIVAL
YUZU I•RO•HA
KYARY PAMYU PAMYU
Logotype
Coobo
shu uemura
Yo Yo Kitchen
Shiro Ao
Back to Top